Kryptokauppa.com on Suomen ensimmäinen vain kryptovaluutalla toimiva yritys ja verkkokauppa. Maksut vain kryptovaluutoilla.Tietosuojaseloste

​Rekisterinpitäjä

LA Hodling Oy

Y-tunnus: 3219354-8

 

Rekisteriasioiden yhteystiedot

support(at)kryptokauppa.com

+358 50 364 7798

33100 Tampere

 

Rekisterin nimi

kryptokauppa.com verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

kryptokauppa.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Kryptokauppa.com säilyttää asiakastiedon 180 päivää Shopifyn rajoituksista johtuen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- osoite

- puhelin

- sähköposti.

 

​Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi kryptokauppa.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tämän verkkosivupalvelu on vastuullinen datan käsittelijänä ja GDPR:n (Euroopan Unionin tietosuoja-asetus) mukaisesti velvollinen käsittelemään henkilödataa tietosuojan vaatimusten mukaisesti. EU: ulkopuolella mahdollisesti käyvät henkilödatat ovat EU-US Privacy Shield järjestelyn mukaisia.

 

​Rekisterin suojauksen periaatteet

kryptokauppa.com verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Käytämme myös Google Analytics palvelua palvelussamme voidaksemme palvella asiakkaitamme vielä paremmin. Palvelussa käytettävät IP osoitteet ovat anonymisoitu.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

​Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.